Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010

Πολυεύσπλαχνε Κύριε.

Ελέησόν με, είμαι αμαρτωλός Και στεναχωριέμαι πολύ
Μετανοώ και πάλι τα ίδια πράττω.
Κάμε έλεος Κύριε,
Διώξε από τον νουν και την καρδίαν μου
Κάθε λογισμόμ αμαρτίας.
Φόβος και τρόμος και απελπισία με κυριεύει,
Όταν θυμάμαι τα αμαρτήματά μου
Και πάλι παρακαλώ Σε Κύριε,
Εξάλειψον απ’ εμού
Πάσαν αμαρτίαν και ανομίαν και ασέβειαν
Και αρρώστιαν ψυχής και σώματος.
Κύριε μην με εγκαταλείπεις,
Μην με χωρίζεις απ’ Εσέ.
Δοξάζω Σε αξίωσόν με στον αιώνα.
Δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου και λύτρωσέ με
Από πάσαν ανομίαν και αμαρτίαν και ασθένειαν
Και δος μου πίστιν, υγείαν και καθαράν καρδίαν
Και καλοσύνας να πράξω
Και αγάπην προς τον πλησίον μου.
Διώξε κάθε φοβίαν και κάθε δειλίαν
Και κάθε στεναχώρια απ’ εμού
Και οδήγησόν με να ευχαριστήσω
Την πατρικήν Σου αγάπην
Που κάθε μέρα με ελεείς.
Ελέησον Κύριε και τον κόσμον
Και τους πτωχούς, τας χήρας και τα ορφανά
Και τους γερόντους, κάθε δυστυχισμένον.
Δόξα Σοι Κύριε
Εις τους Αιώνας των Αιώνων.
Δια της Θεοτόκου, του Προδρόμου,
Του Σταυρού και των Ταξιαρχών
Και των ενδόξων μαρτύρων.

Αμήν

Οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό μου αρχείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).