Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010

Ο πλούσιος νέος και ο Χριστός

Τω καιρώ εκείνω άνθρωπός τις προσήλθε τω Ιησού πειράζων αυτόν και λέγων
Διδάσκαλε αγαθέ, τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληονομήσω;
Είπε δε αυτώ ο Ιησούς τί με λέγεις αγαθόν;
Ουδείς αγαθός ει μη είς, ο Θεός.
Τάς εντολάς οίδας μη μοιχεύσης, μη φονεύσης, μη κλέψης, μη ψευδομαρτυρήσης
Τίμα τον πατέρα Και την μητέρα σου.
Ο δε είπε ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου.
Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς είπεν αυτώ έτι έν σοι λείπει πάντα όσα έχεις πώλησον
Και διάδος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ και δεύρο ακολούθει μοι.
Ο δε ακούσας ταύτα περίλυπος εγένετο ην γαρ πλούσιος σφόδρα.

Ιδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυπον γενόμενον είπε
Πως δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την βασιλείαν του Θεού.
Ευκοπώτερον γαρ εστί κάμηλον δια τρυμαλιάς ραφίδος εισελθείν ή
Πλούσιον εις την βασιλείαν του Θεού εισελθείν.
Είπον δε οι ακούσαντες και τίς δύναται σωθήναι;
Ο δε είπε τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεω εστίν».

Εκείνο τον καιρό ένας άνθρωπος πλησίασε τον Ιησού, πειράζοντας τον και λέγοντας
Άγιε διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;
Και ο Ιησούς του είπε
Γιατί με λες άγιο;
Κανένας δεν είναι άγιος παρά μόνο ένας, ο Θεός.
Τις εντολές τις ξέρεις μην πειράξεις ξένη γυναίκα
Μη σκοτώσεις
Μην κλέψεις
Μην πάρεις ψεύτικο όρκο
Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου.
Και εκείνος είπε όλα αυτά τα έχω τηρήσει πιστά
Από τα μικρά μου χρόνια.
Και όταν άκουσε αυτά ο Ιησούς, του είπε ένα ακόμα σου λείπει
Όλα όσα έχεις πούλησε τα και μοίρασε τα στους φτωχούς
Και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα να με ακολουθείς.
Αλλά εκείνος, όταν άκουσε αυτά, έπεσε σε μεγάλη λύπη
Γιατί ήταν πάρα πολύ πλούσιος.

Όταν τον είδε ο Ιησούς που λυπήθηκε τόσο πολύ, είπε
Πόσο δύσκολα εκείνοι που έχουν χρήματα θα μπουν στη βασιλεία του Θεού!
Γιατί είναι πιο εύκολο να περάσει μια καμήλα
Από την τρύπα της βελόνας
Παρά πλούσιος μπει στη βασιλεία του Θεού.
Τότε είπαν εκείνοι που τον άκουσαν ποιος μπορεί να σωθεί;
Και ο Ιησούς είπε τα αδύνατα για τους ανθρώπους
Είναι δυνατά για το Θεό.

Λουκά κεφ. ιη' στίχοι 18-27
 
Οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό μου αρχείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).