Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

Η καρδιά του Ανθρώπου

Ό αγαθός άνθρωπος εκ τον αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά
Και ο πονηρός άνθρωπος εκ ιού πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά (Ματθ. ιβ' 35).
Αυτοί είναι οι λόγοι του Κυρίου
Ο οποίος γεμίζει τον θησαυρό της καρδιάς σου με τα πλούτη του.
Τι είναι αυτός «ο αγαθός άνθρωπος»;
 Είναι ο αγαθός θησαυρός της καρδιάς.
Και τι είναι «ο πονηρός άνθρωπος»;
Είναι ο πονηρός θησαυρός της καρδιάς.
Εκ γαρ της καρδίας (του πονηρού ανθρώπου)
Εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι(Ματθ. ιε' 19)'
Και από την αγαθή καρδιά εκπορεύονται
Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια (Γαλάτ. ε' 22-23).
Βλέπεις τι μεγάλος αποθηκευτικός χώρος
Είναι η καρδιά του ανθρώπου;
Βλέπεις πόσα μπορούν να προσαρμοσθούν
Στην καρδιά του ανθρώπου;
Ώ αδελφέ, ο Θεός, το Άγιον Πνεύμα το ίδιο
Όταν το παρακαλείς, μπορεί να χωρέσει
Στην καρδιά του ανθρώπου.
Όχι μόνο μπορεί, αλλά και θέλει.
Περιμένει μόνο εσένα να προετοιμάσεις την καρδιά σου γι' Αυτό.
Να την μετατρέψεις σε ναό
Διότι ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα μόνο σε ναό κατοικεί!...
Όπως ο όφις προστατεύει την κεφαλή του
Έτσι και συ επίσης, υιέ, φύλαξε την καρδιά σου.
Πάνω άπ' όλα πού φυλάσσονται, υιέ, φύλαξε την καρδιά σου!
Διότι στην καρδιά εισέρχεται ζωή
Και από αυτήν εξέρχεται ζωή, ζωή πού προέρχεται από τον Ζώντα Θεό.
Ώ Ζωοδότα Κύριε, βοήθησε μας
Να φυλάξουμε τις καρδιές μας για Σένα
Για Σένα τον Κύριο!
Σοί πρέπει δόξα και ευχαριστία εις τους αιώνας.
Αμήν!

Οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό μου αρχείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).