Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2010

Δώσε μου καθαρή προσευχή

Κύριέ μου,
Δώσε μου καθαρή προσευχή,
Απαλλαγμένη από κάθε πειρασμό του κόσμου,
Ώστε η καρδιά μου μόνο Εσένα να σκέπτεται
Και να Σε υμνώ άξια εσωτερικά.
Ύψωσε το νου της ψυχής μου σε Σένα
Ώστε να δεχθώ τη δρόσο του Πνεύματός Σου.
Κατέστησέ με, την ώρα της προσευχής μου
Συνόμιλο των Αγίων Αγγέλων Σου
Και μύστη των θείων μυστηρίων Σου,
Ώστε λαμπρότατα να ζω το θείο Φώς Σου.
Δυνάμωσε όλη την ψυχή μου,
Να είναι άσειστος πύργος
Από τις επιθέσεις των δαιμόνων
Και τη ραθυμία του νου μου,
Ώστε να ευφραίνεται η καρδιά μου
Από τη θεία προστασία Σου.
Δίδαξέ με να έχω ζήλο θείο,
Ήθος ταπεινό και βίο ένθεο,
Θερμότατα να Σε τιμώ αξίως
Με απλότητα καρδίας
Και καθαρό λογισμό

Αρχιμαδρίτης Δαμιανός Ζαφείρης
Πηγή: http://odevontas.blogspot.com/

Οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό μου αρχείο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).