Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012

Δεν είναι η τροφή που θα μας δώσει αξία ενώπιον Του

Ο Θεός μας έδωσε την ελευθερία
Του τι θα φάμε και τι όχι
Αφού δεν είναι η τροφή
Που καθορίζει τη θέση μας απέναντί του
Δεν είναι η τροφή που θα μας δώσει αξία ενώπιον Του.
"Βρώμα ημάς ου παρίστησι τω Θεώ
Ούτε γαρ εάν φάγωμεν περισσεύομεν
Ούτε γαρ εάν μη φάγωμεν υστερούμεθα".
Το όλο θέμα ήταν καθαρά πνευματικό,
Και οι λέξεις "περισσεύομεν" και "υστερούμεθα"
Δεν αναφέρονται στο σωματικό χορτασμό
Αλλά στην πρόοδο ή την υστέρηση των αρετών.
Η βρώση των ειδωλοθύτων ήταν μόνο η αφορμή.
Η ρίζα του προβλήματος ήταν οι σχέσεις των ανθρώπων με το Θεό και με τους συνανθρώπους τους
Η ελευθέρια που μας έδωσε ο Θεός και πως αυτή η ελευθερία
Γίνεται κάποιες φορές αιτία σκανδαλισμού για τους αδελφούς μας.
Ο Απόστολος Παύλος αναγνωρίζει την ελευθερία του χριστιανού
Αλλά δεν αναγνωρίζει την κακή χρήση της
Γιατί θα γίνει πρόσκομμα για τους ασθενείς αδελφούς μας.
"Βλέπετε δε μήπως η εξουσία υμών αύτη πρόσκομμα γένηται τοις ασθενούσιν"
Και αιτία σκανδαλισμού για τους αδελφούς μας.
Δεν είναι δυνατόν η ελευθερία και η αγάπη να χωρίζονται η μία από την άλλη.
Είναι ελεύθεροι οι Χριστιανοί να φάνε από τα ειδωλόθυτα.
Αυτή η ελευθερία όμως συνδέεται άμεσα και με την κοινωνία αγάπης και της υπευθυνότητας μας
Έναντι των άλλων ανθρώπων.
Δεν μπορεί συνεπώς η ελευθερία του πιστού ανθρώπου
Να λειτουργήσει ξέχωρα από την αγάπη του στους άλλους ανθρώπους
Δεν μπορεί ελευθερία αυτή να καταργήσει την αγάπη
Γιατί οι δύο αυτές έννοιες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.
Η ελευθερία δεν υπάρχει χωρίς την αγάπη και δεν ορίζεται παρά με την αγάπη.
Είμαστε πραγματικά ελεύθεροι και σεβόμαστε ειλικρινά την ελευθερία των άλλων
Μόνο όταν αγαπάμε ειλικρινά τους άλλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).