Τετάρτη 17 Αυγούστου 2011

Μόνον τον Θεόν να αγαπώ

Ό Απόστολος Παύλος έλεγε:
Ουκ ειμί άξιος κληθήναι Απόστολος!
Ημείς τι να είπωμεν, ημείς τι είμεθα!
Εις την σκέψιν μας να υπάρχει συνέχεια
Ότι «ή ανομία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός»
Και να ζητώμεν συνεχώς το έλεος του Θεού.
Ταπείνωση να έχεις.
Όταν βρέχει το νερό δεν σταματά
Εις τις κορφές ή στα βουνά, αλλά κάτω στην πεδιάδα.
Οι ταπεινοί άνθρωποι έχουν χάριν, καρποφορία και ευλογία.
Μη επιθυμείς να σε επαινούν ή να σε αγαπούν.
Εγώ, πολύ θα ήθελα, ένα σκουλήκι να ήμουν
Όλοι να με πατούν, κανείς να μη με προσέχει
Κανείς να μη με αγαπά
Μόνον τον Θεόν να αγαπώ
Μόνον Εκείνον να βλέπω
Μόνον Εκείνος να με προσέχει
Μόνον Εκείνος να με αγαπά
Μόνον Εκείνος να μη με εγκαταλείψει...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).