Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο

Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο
Σταυρώθηκε για να συντρίψει το θάνατο
Και να νικήσει την αμαρτία.
Για να επανακτήσουμε εμείς οι άνθρωποι
Τη δυνατότητα να ζήσουμε αιωνίως
Σε κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό.
Έτσι ο Σταυρός του Χριστού
Γίνεται η κλίμακα που οδηγεί στον ουρανό.
Η γέφυρα που γεφυρώνει τη γη με τον ουρανό.
Διδάσκει ο Μ. Αθανάσιος:
"Αυτός γαρ ενηνθρώπησεν, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν.
Και αυτός εφανέρωσεν εαυτόν δια σώματος, ίνα ημείς του αοράτου Πατρός έννοιαν λάβωμεν.
Και αυτός υπέμεινε την παρ΄ ανθρώπων ύβριν, ίνα ημείς αθανασίαν κληρονομήσωμεν".
Αναμφίβολα ο στίχος αυτός αποτελεί το πιο χαρμόσυνο μήνυμα.
Μέσα σε λίγες λέξεις περιλαμβάνει το παν, ολόκληρο το έργο της εν Χριστώ σωτηρίας.
Ο Χριστός σταυρώθηκε από αγάπη για μας.
Πέθανε επάνω στο σταυρό για να ζήσουμε εμείς οι άνθρωποι.
Να ζήσουμε αιωνίως κοντά του, στη Βασιλεία του.
Αυτή τη ζωή προσφέρει ο Θεός και στον καθένα από μας.
Εξαρτάται βέβαια από τη δική μας ελεύθερη βούληση
Αν θα εγκολπωθούμε το αγαθό της εν Χριστώ σωτηρίας, δια της πίστεως.
"Ο πιστεύων εις τον υιόν του Θεού έχει ζωήν αιώνιον".
"Ο δε απειθών τω υιώ ουκ όψεται την ζωήν "(Ιω. 3,36).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).