Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι

Όταν ο άνθρωπος θέλει να ακολουθήσει
Το δρόμο του Χριστού δεν πρέπει να λησμονεί
Ότι ο δρόμος αυτός είναι πορεία σταυρική.
Γι΄ αυτό και ο  Χριστός μας καλεί πρώτα
Να απαρνηθούμε τον εαυτό μας.
Βέβαια, γίνεται κατανοητό ότι ο Κύριος
Κάνοντας λόγο για την άρνηση του εαυτού μας
Δεν εννοεί να μην αγαπάμε και να περιποιούμαστε τον εαυτό μας
Αλλά να απαρνηθούμε τον εγωκεντρικό εαυτό μας
Να αρνηθούμε τις εμπαθείς επιθυμίες μας
Που μας οδηγούν στην απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού.
Καλούμαστε να θυσιάσουμε και να θάψουμε, κατά τον Απ. Παύλο, "τον παλαιόν άνθρωπον"
Ώστε να αναγεννηθεί ο νέος "ο ανακαινούμενος κατ΄ εικόνα του κτίσαντος αυτόν" (Κολ. 3, 9-10).
Καθ΄ ότι "ει γαρ σύμφυτοι γεγόναμεν τω ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της αναστάσεως εσόμεθα, τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ίνα καταργηθή το σώμα της αμαρτίας... ει δε απεθάνομεν συν Χριστώ πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτώ" (Ρωμ. 6, 5-8).
Γι΄ αυτό και ο Σταυρός αποτελεί σύμβολο όχι μόνο θυσίας, αλλά και λύτρωσης.
Όταν ο Χριστός μας καλεί να σηκώσουμε το δικό μας σταυρό
Αντιπαραβάλλει τη δική του σταυρική θυσία και το παράδειγμά του
Που έλαβε την πρωτοβουλία να σταυρωθεί για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο.
Όπως οι αρχές και εξουσίες του κόσμου απέρριψαν τον ίδιο τον Χριστό και το Ευαγγέλιό του
Και τον οδήγησαν στο σταυρό
Κατά τον ίδιο τρόπο και οι Μαθητές του διαχρονικά θα δεχθούν τον δικό τους σταυρό
Γιατί πάντοτε θα υπάρχουν εκείνοι που αντιστρατεύονται τον Ιησού Χριστό ως Υιό του Θεού
Απορρίπτουν το σωτήριο έργο του και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου του.
Η με οποιοδήποτε τρόπο παρουσία του Ιησού Χριστού και η ομολογία του
Στον κόσμο της αμαρτίας καθίσταται ενοχλητική.
Για το λόγο αυτό προειδοποίησε εκείνους που τον ακολουθούν:
"Ει ο κόσμος υμάς μισεί, γινώσκετε ότι εμέ πρώτον υμών μεμίσηκε. ει εκ του κόσμου ήτε, ο κόσμος αν το ίδιον εφίλει˙ ότι δε εκ του κόσμου ουκ εστέ, αλλ’ εγώ εξελεξάμην υμάς εκ του κόσμου, διά τούτο μισεί υμάς ο κόσμος … ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσιν" (Ιω. 15-20).
Καλούμαστε, επομένως να δώσουμε τη δική μας μαρτυρία
Για τον ίδιο τον Χριστό και το Ευαγγέλιό του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).