Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Χερουβικός ύμνοςTα Χερουβείμ είναι οι Φύλακες της Γνώσης του Θεού
Και συχνά αναφέρονται και ως οι αρματηλάτες του Θεού.
Αποτελούν τη δεύτερη τάξη στην αγγελική ιεραρχία μετά τα Σεραφείμ.
Τα Χερουβείμ επίσης είναι εκείναου κατεβαίνουν συχνά στον κόσμο
Για να εκτελέσουν τις διαταγές του Θεού.
Περιστοιχίζουν τον Θρόνο του Θεού, δηλαδή βρίσκονται ενώπιον της παρουσίας του Θεού
Έτοιμα να εκπληρώσουν οποιαδήποτε εντολή Του.
Μερικά Χερουβείμ:
Ρικβιήλ -ένας από τους Ηγέτες των Χερουβείμ.
Κερουβιήλ ή Χερουβιήλ -ένας από τους Ηγέτες των Χερουβείμ.
Ζοφιήλ -πρίγκιπας του Τάγματος των Χερουβείμ
Ζοφιήλ ή Ιοφιήλ -ένας από τους Ηγέτες των Χερουβείμ του οποίου το όνομα του σημαίνει:
"Η Ομορφιά του Θεού".
Αναφέρεται επίσης ως ο Άγγελος που εξόρισε τον Αδάμ και την Εύα από τον Κήπο της Εδέμ.
Στην ορθόδοξη εικονογραφία, τα Χερουβείμ εμφανίζονται ως "πολυόμματα"
Δηλαδή ως αγγελική μορφή περιτριγυρισμένη με πολλά μάτια.
Στην ορθόδοξη υμνολογία, είναι γνωστός ο χερουβικός ύμνος
Του οποίου το όνομα αναφέρεται στα Χερουβείμ.
Μετά το τέλος του ευαγγελίου ο δεξιός χορός ψάλλων μετά μέλους
Αλλά και μετά ευλαβείας και κατανύξεως τον χειρουβικό ύμνο
Χερουβικός Ύμνος ή απλώς "Χερουβικό"
Λέγεται ο χριστιανικός ύμνος που αναφέρεται στις τάξεις των Αγγέλων και ιδιαίτερα στα Χερουβείμ
Και που ψάλλεται κατά τη Θεία Λειτουργία σε αργό μέλος
Από το χορό πριν από την έξοδο των Τιμίων Δώρων.
Στη διάρκεια του Χερουβικού ο Ιερέας διαβάζει τη σχετική ευχή
Και την ώρα που θυμιάζει ψάλλει τον 50ό ψαλμό (της Μετανοίας).
Αν είναι Κυριακή, ο Ιερέας λέγει, μυστικά πάντα, και τον Αναστάσιμο ύμνο
"Άνάστασιν Χριστού θεασάμενοι...".
Υπάρχουν (ψάλλονται) τέσσερις χερουβικοί ύμνοι:
"Οι τα Χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες και τη Ζωοποιώ Τριάδι τον Τρισάγιον ύμνον προσάδοντες πάσαν την βιωτικήν αποθώμεθα μέριμναν ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι ταις αγγελικαίς αοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν Αλληλούϊα."
Που ψάλλεται σ' όλες τις λειτουργίες.

Σε ήχο πλάγιο του δεύτερου οι Πατέρες της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου
Ψάλλουν τον χερουβικό ύμνο κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).