Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω

Αγαπητοί μου  αδελφοί
Ήλθεν, ο των όλων Κύριος  εξ’ ουρανού
Και έγινε άνθρωπος
Ο αρχηγός της ζωής και του θανάτου
Για να φωτίσει τον πεπτωκότα άνθρωπο
Με το φως της αλήθειας, με το φώς της ζωής.
Ήλθεν ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού
Γενόμενος υπό γυναικός
Γενόμενος υπό της Παρθένου Μαρίας
Για να ενώσει τα διεστώτα
Να ενώσει τον Θεό με τον πεπτωκότα άνθρωπο
Να ενώσει τον ουρανό με την γη.
Ήλθεν ο πρώτος σπορεύς όλων των αιώνων
Να σπείρει στις άγονες και ακαλλιέργητες ψυχές των ανθρώπων την αγάπη
"Την πάντα  νούν υπερέχουσα" κατά τον θείο Παύλο.
Ήλθεν ο Χριστός εκουσίως, γενόμενος άνθρωπος
Για να κηρύξει το χαρμόσυνο μήνυμα της βασιλείας του Θεού
Και να  γιατρέψει πάσα σωματική και ψυχική αρρώστια του λαού
Του  καθημένου "εν σκότει και σκιά θανάτου".
Ήλθεν το φως της ζωής
Για να φωτίσει με τον θεϊκό λόγον Του τις καρδιές των ανθρώπων
Και να τις χαριτώσει και να τις επαναφέρει στην αγκαλιά του Θεού Πατρός
Παρά του Οποίου πάσα δόσις αγαθή και πάν δώρημα τέλειο.
Ήλθεν ο Χριστός για να καλλιεργήσει το γεώργιο του Θεού Πατρός, το χωράφι του Θεού
Και να το παραδώσει γόνιμο στο Πατέρα του με εσοδειά, καρπούς αξίους της ματανοίας.
Αυτή  την  δύναμη είχε και έχει ανά τους αιώνες, ο θεϊκός λόγος του Σωτήρος Χριστού
Να  καλλιεργήσει καλές και αγαθές ψυχές δεκτικές στο μέγα μήνυμα της σωτηρίας.
Ο λόγος του Θεού που πέφτει στην αγαθή γη
Στην μαλακή γη
Στην εύφορο γη
Στην καλλιεργημένη γη
Στην αγνή ψυχή  ριζώνει και αυξάνει και παράγει καρπό εκατό φορές περισσότερο
"Και φυέν εποίησε καρπόν εκατονταπλασίονα".
Ο σπόρος που έπεσε στην αγαθή, στην μαλακή, στην εύφορο γη ,στην καλλιεργημένη ψυχή
Και  "φυέν" έδωσε τους καρπούς της αγάπης, της αλληλεγγύης, της χαράς
Της ενώσεως, της φιλανθρωπίας, της αγαθοεργίας
Και όλων εκείνων των αρετών που πρέπει να κοσμούν κάθε χριστιανό.
Αγαπητοί μου αδελφοί...
Ο  λόγος του Θεού, το ευαγγέλιο της αγάπης, της σωτηρίας, της φιλανθρωπίας
Και όλων  εκείνων των καρπών της μετανοίας
Έχει μία μυστηριακή εσωτερική  δύναμη
Την δύναμη της ενώσεως του ανθρώπου με τον Θεό.
Αυτή την μυστηριακή εσωτερική  δύναμη την αντιλαμβάνεται εκείνος ο άνθρωπος
Που πιστεύει ακράδαντα στην θεία επέμβαση του Θεού Πατρός και ακούει τον λόγο του Θεού
Ο οποίος είναι χθες και σήμερα ο αυτός και στους αιώνας.
"Μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλλάσσοντες αυτόν".
Ο λόγος του Θεού είναι φως  είναι ζωή, είναι αλήθεια για τους αγαθούς Χριστιανούς.
Ο λόγος του Θεού αναμόρφωσε κοινωνίες και έθνη
Αναγέννησε καρδιές ανθρώπων και δημιούργησε μάρτυρες της αληθείας σε δύσκολους καιρούς
Και χρόνους και της Εκκλησίας μας και του  γένους μας.
Λαοί και έθνη πού  ευρίσκονταν στο σκοτάδι, της απιστίας, και της αθείας
Και ζούσαν μακριά από την θεϊκή αγάπη δια του  θείου κηρύγματος
Πίστεψαν στον αληθινό Θεό και ων απέστειλε Ιησού Χριστό.
Ο Χριστός, λοιπόν, υπήκοος γενόμενος μέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού
Ήλθε για να κηρύξει το χαρμόσυνο μήνυμα της βασιλείας των ουρανών
Και να σώσει κάθε  πονεμένη ψυχή από την αμαρτία
Και να την οδηγήσει στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα Του.
Ο λόγος του Κυρίου πάντοτε ο αυτός φέρει το θεϊκό κύρος
Που μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τον ενώνει με τον Πλάστη και Δημιουργό
Του ουρανού και της γης.
Ας ακούσουμε κι εμείς τον λόγο του Θεού και ας ριζωθεί στις ψυχές μας
Εάν θέλουμε να γίνουμε κι εμείς γη αγαθή, γη καλή, γη γόνιμη, γη καρποφόρα
Και έτσι καρποφορούντες καρπούς αξίους της μετανοίας
Θα τύχουμε της  αιωνίας ζωής και θείας μακαριότητας παρά του Θεού Πατρός.
"Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω".
Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).