Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Δεσπότην και Κύριον…

Δέσποτα, πάτερ Άγιε
Άχρονε και επουράνιε
Ήκουσε τη φωνή μου
Φύλαττε τη ψυχή μου…
Το ους  σου, κλείνε ευήκοον
Σπλαχνίσου τον υπήκοον
Τον έκπτωτον του ελέους
Ανάξιον του χρέους…
Συ μόνος αναμάρτητος
Θνητός, ουδείς αλάθητος.
Συ, η οδός η ευθεία
Που άγει κατευθείαν
Εις τα ουράνια Θεία…
Εκ του σταυρού κατήλθα
Εις τη μορφήν, συνήλθα
Και εκ πειρασμού, εξήλθα…    
Απ, αιώνας, μυστήριον
Δεσπότην και Κύριον
Άλλον, ου και εστί, εισητήριον δια βίον, σωτήριον…
Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).