Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Η Ενανθρώπηση του Θεού

Αυτός ο ίδιος ο Λόγος του Θεού
Ο προαιώνιος
Ο αόρατος
Ο απεριόριστος
Ο ασώματος
Η αρχή εκ της αρχής
Το φως εκ του φωτός
Η πηγή της ζωής και της αθανασίας
Το αποτύπωμα του πρωτοτύπου κάλλους
Η ακίνητος σφραγίς
Η αμετάβλητος εικών
Ο λόγος του Πατρός έρχεται εις την ιδικήν του εικόνα
Και ενδύεται το ανθρώπινον σώμα προς χάριν της ιδικής μου ψυχής
Καθαρίζων το όμοιον με το όμοιον
Και γίνεται άνθρωπος εις όλα, εκτός της αμαρτίας.
Εκείνος, που υπάρχει, γίνεται άνθρωπος
Και ο άκτιστος (ο μη δημιουργηθείς) κτίζεται δημιουργείται...
Και εκείνος, που χορηγεί τον πλούτο, γίνεται πτωχός
Προσλαμβάνει την πτωχείαν του ανθρωπίνου σώματός μου
Δια να λάβω εγώ τον πλούτον της Θεότητός του.
Και αυτός, που είναι πλήρης από τα αγαθά της θείας φύσεως
Αποβάλλει το θείον μεγαλείον του
Διότι αποξενώνεται επ' ολίγον χρόνον από την δόξαν του
Διά να πάρω εγώ μέρος από τον ιδικόν του πλούτον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).