Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Ο Χριστός είναι το τέλειο παράδειγμα της προσευχής

Το τέλειο παράδειγμα με το οποίο διδασκόμαστε
Την σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της προσευχής
Μας το έδωσε ο Ίδιος ο Χριστός.
Καθώς διαβάζουμε στα Ιερά Ευαγγέλια
Την προσευχή είχε πρωταρχικό και κύριο έργο Του.
Προσευχόταν ο Χριστός μόνο Του.
Πολλές φορές μάλιστα διανυκτέρευε στην προσευχή.
Και όχι σπάνια αναχωρούσε πολύ πρωί σε έρημους τόπους
Για να προσευχηθεί.
Προσευχόταν μαζί με τους μαθητές Του.
Προσευχόταν και στο Ναό μαζί με τους άλλους.
Παραγγέλλει δε και σε μας να προσευχόμαστε:
"Βλέπετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε" (Μαρκ. ιγ΄ 33).
Και "Αιτείτε, και δοθήσεται υμίν ζητείτε, και ευρήσετε κρούετε, και ανοιγήσεται υμίν.
Πας γαρ ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και τω κρούοντι ανοιγήσεται" (Ματθ. ζ΄ 7-8).
Και πάλι "γρηγορείτε και προσεύχεσθε, ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν" (Ματθ. κστ΄ 42).
Άλλοτε δε πάλι μας λένε οι ιεροί Ευαγγελιστές
Έλεγε δε και παραβολήν αυτοίς προς το δειν πάντοτε προσεύχεσθαι αυτούς και μη εκκακείν.
Και όχι μόνο μας παραγγέλλει ο Χριστός να προσευχόμαστε
Αλλά και μας έδωσε τύπο προσευχής, σύμφωνα με το πνεύμα του οποίου
Έχουμε καθήκον να προσευχόμαστε.
Ο τύπος δε αυτός είναι η προσευχή του "Πάτερ ημών"
Η οποία επειδή μας δόθηκε από τον Κύριο ονομάζεται Κυριακή προσευχή.

Απόσπασπασμα από το Βιβλίο "Ο προορισμός του ανθρώπου"
Του Αρχιμανδρίτη Ευσέβιου Ματθόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).