Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Το Μυστήριο του Γάμου

Γάμος είναι η τελετή της νόμιμης ενώσεως
Του άνδρα με τη γυναίκα.
Είναι ένας θεσμός που αποβλέπει
Στη ρύθμιση των σχέσεων των φύλων στα πλαίσια
Μιας κοινής συμβιώσεως και στον καθορισμό
Της νομικό-κοινωνικής θέσεως των μελλόντων.
Να γεννηθούν παιδιά με βάση την προσωπικότητα
Των γεννητόρων (υπηκοότητα, εθνικότητα, θρησκεία κ.λπ.).
Νομικά ο γάμος είναι ισόβια κοινωνία βίου
Με έντονο ηθικό κατά βάση χαρακτήρα
Δύο φυσικών προσώπων διαφορετικού φύλου
Που αναγνωρίζεται, ρυθμίζεται και προστατεύεται
Από την έννομο τάξη (Σύνταγμα 1975, Ν1329/ 1983).
Καταβλήθηκε προσπάθεια να διατυπωθούν περί γάμου διάφορες εξελικτικές θεωρίες.
Κατά τη χριστιανική όμως Δογματική, ο γάμος δεν είναι ούτε απλή σύμβαση
Ούτε απλός κοινωνικός δεσμός, αλλά θρησκευτικό μυστήριο
Ένα από τα επτά.
Ο Θεός το ευλόγησε από την πρώτη στιγμή της Δημιουργίας
Λέγοντας στους πρωτοπλάστους "Αύξάνεσθε και πληθύνεσθε" (Γεν. α', 28)
Αλλά και ως Θεάνθρωπος το ευλόγησε στο γάμο της Κανά (Ίω. β', 1-11).
Ο Απόστολος Παύλος χαρακτήρισε το γάμο
"Μύστηριον μέγα εις Χριστόν και είς την Έκκλησίαν" (Εφ. ε', 32)
Που σημαίνει ότι ο γάμος εκτός του ότι είναι μυστήριο και μάλιστα πολύ μεγάλο
Είναι και δεσμός τελείας ενώσεως και αφοσιώσεως, ισόβιος και αδιάλυτος:
Αυτοί τους οποίους "ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτω" (Ματθ. ιθ' 6).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).