Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Εάν γαρ ευαγγελίζωμαι, ουκ έστι μοι καύχημα ανάγκη γαρ μοι επίκειται ουαί δε μοι εστίν εαν μη ευαγγελίζωμαι

Εάν οποιοσδήποτε άνθρωπος μελετήσει
Το Ευαγγέλιο και τη διδασκαλία του Σωτήρα Χριστού
Θα πεισθεί ότι το Ευαγγέλιο πράγματι
Είναι διδασκαλία από Θεού.
Ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος, όπως ο Κύριος Ιησούς
Και κανένας δεν έδωσε τόσο σαφή
Και καθαρή εικόνα του άπειρου Θεού
Και κανένας δε μπόρεσε να παρουσιάσει
Τόσο τέλειο και ανυπέρβλητο ηθικό νόμο
Που να ανταποκρίνεται σ΄ όλες τις ανάγκες της ανθρώπινης ζωής.
Το Θείο και Ιερό Ευαγγέλιο είναι ουράνιος διδασκαλία
Το πνευματικό "μάννα"
Το προσκλητήριο της αγάπης, της ειρήνης, της χαράς
Και της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας.
Ο Κύριος δεν έφερε απλά το θησαυρό της αλήθειας
Αλλά έλαβε πρόνοια να το μεταδώσει σ’ όλο τον κόσμο.
Προς το σκοπό αυτό εξέλεξε τους Μαθητές - Αποστόλους
Και παρέδωσε σ΄ αυτούς την αλήθεια του Ευαγγελίου
Για να τη μεταδώσουν σ΄ όλα τα έθνη.
Το Ευαγγέλιο λέγει o Απόστολος Παύλος
Έχει περιεχόμενο το σταυρικό θάνατο του Χριστού
Και είναι η δύναμη που προσφέρει "Σωτηρία" σ΄ όλους που πιστεύουν σ΄ Αυτόν.
Για το Χριστιανό που επιθυμεί να είναι ενεργό μέλος της Εκκλησίας
Το κήρυγμα του Ευαγγελίου πρέπει να είναι διαρκές μέλημά του.
Με την πίστη του
Με την αγία ζωή του
Με το λόγο του
Με την προσευχή του
Καλείται ο Χριστιανός να γίνει ένας ευλογημένος ευαγγελιστής.
Ένας Απόστολος της αλήθειας του Χριστού.
Ένας κήρυκας της σωτηρίας.
Ο Απόστολος Παύλος λέγει σχετικά: (Α΄Κορ. Θ΄16).
"Εάν γαρ ευαγγελίζωμαι, ουκ έστι μοι καύχημα
Ανάγκη γαρ μοι επίκειται ουαί δε μοι εστίν εαν μη ευαγγελίζωμαι".
Το να μιμείται ο Χριστιανός τον Απόστολο Παύλο, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου
Είναι υποχρέωση όλων των Χριστιανών.
Το Ευαγγέλιο είναι η ολοκληρωμένη και τέλεια αλήθεια.
Είναι το κήρυγμα του Χριστού και της Εκκλησίας.
Είναι το στόμα του Θεού.
Είναι το διαρκές σάλπισμα της σωτηρίας και της λύτρωσης.
Γι΄ αυτό καθήκον όλων των Χριστιανών είναι η γνώση, η τήρηση και η διάδοση του Ευαγγελίου.
Το ωραιότερο έργο κάποιου είναι η σωτηρία μιας ψυχής δια του Ευαγγελίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).