Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Μια πίστη, όσο θερμή και αν είναι, χωρίς έργα παραμένει χολή


Στη ζωή του πιστού ανθρώπου
Δεν επαρκεί μόνο η θεωρία
Χρειάζεται απαραίτητα και η πράξη.
Η πράξη είναι εκείνη που ενσαρκώνει τη θεωρία
Και μετατρέπει την πίστη σε έμπρακτη μαρτυρία αγάπης.
Βέβαια η οδός της σωτηρίας είναι η πίστη
Και η τήρηση του θελήματος του Θεού:
Ου πας ο λέγων μοι Κύριε Κύριε
Εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών
Αλλ΄ ο ποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανοίς.
Ταυτόχρονα η πίστη δεν μπορεί να είναι
Μια θεωρητική προσέγγιση
Μια απλή αποδοχή ορισμένων αληθειών
Αλλά μια ζωντανή μαρτυρία που δίνει ο πιστός άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή.
Μια πίστη, όσο θερμή και αν είναι, χωρίς έργα παραμένει χολή:
"Η πίστις χωρίς των έργων νεκρά εστι"
Τονίζει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Ιάκωβος ο αδελφόθεος (Ιακ. 2,20).
Αυτό ακριβώς επισημαίνει και ο Απόστολος Παύλος, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του δέντρου:
"Ίνα μη ώσιν άκαρποι".
Η αξία του δέντρου καθορίζεται από τους καρπούς του
Έτσι και η αξία του χριστιανού καθορίζεται από τα καλά του έργα.
Χριστιανοί χωρίς καλά έργα είναι δέντρα άκαρπα.
Στο σημείο αυτό ο Απόστολος Παύλος
Κάνει και μια ερμηνευτική προσέγγιση στην παραβολή του Σπορέως.
Οι Πατέρες ως ποιμένες της Εκκλησίας είναι οι κατεξοχήν σπορείς του λόγου του Θεού
Και ο λόγος του Θεού καρποφορεί ανάλογα με την πρόθεση και διάθεση του καθενός.
Έτσι κατά την παραβολή ο σπόρος, δηλαδή ο λόγος του Θεού σε κάθε περίπτωση
"Εδίδου καρπόν αναβαίνοντα και αυξάνοντα, και έφερεν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν"
Τα καλά έργα είναι ακριβώς η καρποφορία της πίστης κάθε ανθρώπου.
Τα καλά έργα είναι ο καρπός της πίστης και ο Απόστολος Παύλος
Τα χαρακτηρίζει "καλά και ωφέλιμα τοις ανθρώποις".
Κατά μία άλλη ερμηνεία το "καλά" σημαίνει αρεστά στο Θεό.
Ο Θεός ευαρεστείται όταν ο πιστός άνθρωπος δίνει μαρτυρία αγάπης
Όταν διακονεί στο όνομα του Ιησού Χριστού τον πάσχοντα και εμπερίστατο αδελφό του.
Το μήνυμα αυτό είναι επίκαιρο όσον ποτέ άλλοτε
Καθώς οι ανάγκες των ανθρώπων πληθαίνουν καθημερινά και αυξάνουν ανησυχητικά.
Οι πιστοί άνθρωποι καλούνται να δώσουν τη μαρτυρία της αγάπης και της θυσίας του Ιησού Χριστού.
Βεβαίως τα καλά έργα δεν είναι μόνο οι φιλανθρωπίες και οι οικονομικές βοήθειες.
Καλά έργα είναι και ένας λόγος παρηγοριάς
Προς τους πονεμένους, τους ασθενείς, τους θλιβομένους, τους εμπερίστατους αδελφούς.
Η οικονομική κρίση του σήμερα λαμβάνει και μια άλλη κατεξοχήν πνευματική διάσταση
Και αποτελεί μια πρόκληση και πρόσκληση για τους χριστιανούς.
Καλούμαστε όλοι στο όνομα του Ιησού Χριστού να δώσουμε στο σύγχρονο κόσμο μας
Τη μαρτυρία της αγάπης, των καλών έργων, της πίστης και της ελπίδας στον αληθινό Θεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).