Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Γεννήθηκε σε μια σπηλιά, πείνασε, δίψασε, έμεινε άστεγος και πτωχός, ...Σταυρώθηκε για σένα!

Την άρνηση του ανθρώπου να "κενωθεί"
Από τις επιδιώξεις της χοϊκής φύσεώς του
Που ήταν αντίθετες προς το θέλημα του Θεού
Τη διορθώνει ο Υιός και Λόγος του Θεού.
"Εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών" (Φιλ. Β΄7).
Από το ύψος της Θεότητος
Κατέβηκε στην ανθρώπινη εσχατιά
Καταδέχθηκε να γεννηθεί και να σπαργανωθεί
Σε μια σπηλιά και σε μια φάτνη
Να απαρνηθεί και τα στοιχειωδέστερα αγαθά για τον άνθρωπο.
Πείνασε, δίψασε, έμεινε άστεγος και πτωχός
Χωρίς να έχει "που την κεφαλήν κλίνει"
Σταυρώθηκε και πέθανε υπέρ όλου του κόσμου, που είναι η "άκρα κένωσις".
Γυμνώθηκε από όλα τα του κόσμου
Για να ντύσει τον άνθρωπο με τη στολή της θεότητος.
Και ενώ ο άνθρωπος αρνήθηκε το θέλημα του Θεού, για να μη υποστεί την ελάχιστη "θυσία"
Ο Κύριός μας υπέστη όλες τις θυσίες "μέχρι θανάτου σταυρού"
Ακολουθώντας το θέλημα του Πατρός Του.
Με όλα αυτά ήθελε να μας δείξει, την οδό για την πραγματοποίηση της θεώσεως.
Είναι η ταπείνωση και η απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού.
Το παράδειγμά Του ακολούθησαν τα εκατομμύρια των Αγίων
Για να μας επιβεβαιώσουν ότι η οδός αυτή είναι βατή.
Το δικό μας χρέος είναι να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας για να γίνει "οίκος Θεού".
Ποια απολογία θα έχουμε στη μέλλουσα κρίση
Όταν Αυτός για χάρη δική μας κατεβαίνει από τους ουρανούς
Ενώ εμείς ούτε από το σπίτι μας δεν βγαίνουμε να έρθουμε κοντά Του στη Θεία Λειτουργία;
Αφού η Αγία τράπεζα τάξιν φάτνης πληροί.
Και εδώ κείται το Σώμα το Δεσποτικό, όχι σπαργανωμένο όπως τότε
Αλλά Πνεύματι Αγίου πανταχόθεν περιστελλόμενον.
Οι Μάγοι μόνο προσκύνησαν.
Συ όμως, αν έλθεις με καθαρή συνείδηση, όχι μόνο θα τον προσκυνήσεις
Αλλά θα τον πάρεις και στο σπίτι σου.
Έτσι ένιωθαν οι Άγιοι όταν κοινωνούσαν.
Οι Μάγοι πρόσφεραν χρυσό, λίβανον και σμύρνα.
Συ πρόσφερε σωφροσύνη και αρετή, προσευχές καθαρές
Θυμίαματα πνευματικά, ταπεινοφροσύνη και ελεημοσύνη.
Με τέτοια δώρα θα πλησιάσεις την Ιερή αυτή Τράπεζα.
Αποφάσισε λοιπόν να αφήσεις τα βιοτικά, τα συμβόλαια και τα συναλλάγματα και πες μέσα σου
"Θέλω να σώσω την ψυχή μου".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).