Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Τα ρήματα του Θεού

Ο Ιησούς Χριστός ερχόμενος στον κόσμο
Έφερε "τα ρήματα του Θεού"
Το Ευαγγέλιο της ελπίδας και της σωτηρίας των ανθρώπων.
Το Ευαγγέλιο δεν αποτελεί ανθρώπινο κατασκεύασμα
Αλλά είναι η αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο
Δια του Ιησού Χριστού.
Πρώτος κήρυκας του Ευαγγελίου
Υπήρξε ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός.
Συνεχιστές του έργου του ευαγγελισμού των ανθρώπων
Είναι οι μαθητές και απόστολοι του Κυρίου
Και ακολούθως οι διάδοχοί τους, οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι
Ο ιερός κλήρος αλλά και ο κάθε πιστός άνθρωπος
Που ομολογεί την αλήθεια του Ευαγγελίου.
Η προτροπή του αναστημένου Χριστού προς τους μαθητές Του και σε όλους εμάς είναι:
"Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
Διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν" (Ματθ. 28,19-20).
Αυτό ήταν και το έργο των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου.
Αγωνίστηκαν να διαφυλάξουν "τα ρήματα του Θεού" το Ιερό Ευαγγέλιο ανόθευτο
Για να το μεταδώσουν στους δικούς τους διαδόχους
Και να παραλαμβάνεται και παραδίδεται από γενεά σε γενεά μέχρι και σήμερα
Και μέχρι της συντέλειας του αιώνος.
Προϋπόθεση της ορθής επιτέλεσης του έργου του Ιησού Χριστού είναι η ενότητα της Εκκλησίας:
"Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν τω ονόματι σου ω δέδωκάς μοι, ίνα ώσιν εν καθώς ημείς".
Οι διαιρέσεις, τα σχίσματα, οι αιρέσεις αποτελούν ασθένειες μέσα στην Εκκλησία
Γι΄ αυτό ο Κύριος αγωνιά για τους μαθητές του και την Εκκλησία του.
Η προσευχή του στον Ουράνιο Πατέρα
Είναι να παραμείνουμε ενωμένοι στην πίστη προς τον Τριαδικό Θεό.
Παράδειγμα και τύπος της σχέσης των χριστιανών μεταξύ μας
Είναι η σχέση του Ιησού Χριστού προς τον Θεό Πατέρα:
"Ίνα ώσιν εν καθώς ημείς".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).