Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

Κύριε, αγάπησα την αλήθειά Σου, την ομολόγησα "εν λαω βαρει", δέξαι με τώρα

Κύριε, τίποτε το αξιόλογο δεν έπραξα
Λόγω της αδυναμίας μου
Λόγω της εποχής που έζησα.
Όμως την πίστιν την τήρησα
Όπως μας την παρέδωκες μέσα σε καιρούς
Αδιαφορίας, συγχύσεως και αποστασίας
Αγάπησα την αλήθειά Σου
Την ομολόγησα "εν λαω βαρει"
Δέξαι με τώρα, όπως δέχτηκες τον ληστή
Εσύ που είπες ότι
"Ος αν ομολογήσει με ενώπιον των ανθρώπων
Ομολογήσω καγώ αυτόν ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανοις".
Ας ακούσουμε και του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου λέγοντος:
Εντολή γαρ Κυρίου μη σιωπάν εν καιρώ κινδυνευούσης πίστεως.
Ώστε, ότε περί πίστεως ο λόγος, ουκ εστιν ειπείν, εγώ τις ειμί;
Ιερεύς, άρχων, στρατιώτης, γεωργός, πένης;
Ουδείς μοι λόγος και φροντίς περί του προκειμένου.
Ουά οι λίθοι κεκράξουσι και συ σιωπηλός και άφροντις;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).