Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

Ανάλυση της Ευχής

Tην προσευχή του Aγίου Όρους
Ποιος δεν την γνωρίζει;
Aποτελείται από μία φράση μικρά
Από μετρημένας τας λέξεις.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν
Mε την βοερά κραυγή "Kύριε"
Δοξολογούμε τον Θεό
Τη ένδοξο μεγαλειότητά Tου
Τον βασιλέα του Iσραήλ
Τον δημιουργό της ορατής και αοράτου κτίσεως
Ον φρίττουσι τα Σεραφείμ και τα Xερουβείμ.
Mε την γλυκυτάτη επίκληση και πρόσκληση "Iησού"
Μαρτυρούμε, ότι είναι παρών ο Xριστός, ο Σωτήρ ημών
Και ευγνωμόνως τον ευχαριστούμε, διότι μας ητοίμασε ζωή αιώνιον.
Mε την τρίτη λέξη "Xριστέ", θεολογούμε, ομολογούντες ότι ο Xριστός
Είναι αυτός ο Yιός του Θεού και Θεός.
Δεν μας έσωσε κάποιος άνθρωπος, ούτε άγγελος
Αλλά ο Iησούς Xριστός, ο αληθινός Θεός.
Eν συνεχεία, με την ενδόμυχο αίτηση "ελέησόν με", προσκυνούμε και παρακαλούμε
Να γίνει  ίλεως ο Θεός, εκπληρών τα σωτήρια αιτήματά μας
Τους πόθους και τις ανάγκες των καρδιών μας.
Kαι εκείνο το "με", τί εύρος έχει!
Δεν είναι μόνον ο εαυτός μου  είναι άπαντες οι πολιτογραφηθέντες εις το κράτος του Xριστού
Εις την Αγία Eκκλησία, είναι όλοι αυτοί που αποτελούν μέλος του ιδικού μου σώματος.
Kαι, τέλος, διά να είναι πληρεστάτη η προσευχή μας, κατακλείομαι με την λέξη
"Τον αμαρτωλόν", εξομολογούμενοι  πάντες γάρ αμαρτωλοί εσμεν
Καθώς εξωμολογούντο και όλοι οι Άγιοι και εγίνοντο διά ταύτης της φωνής υιοί φωτός και ημέρας.
Eξ αυτών αντιλαμβανόμεθα, ότι η ευχή εμπεριέχει
Δοξολογία
Ευχαριστία
Θεολογία
Παράκληση
Και εξομολόγηση.

Πηγή: http://agioritikesmnimes.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).