Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Λάζαρος... ο φίλος του ΧριστούΚύριε, η φωνή σου κατέλυσε, του Άδου τα βασίλεια
Και ο λόγος της εξουσίας σου, ήγειρεν εκ τάφου τετραήμερον
Και γέγονεν ο Λάζαρος, της παλιγγενεσίας, προοίμιον σωτήριον.
Πάντα δυνατά σοι Δέσποτα, τω πάντων Βασιλεί
Δώρησαι τοις δούλοις σου, ιλασμόν και το μέγα έλεος.

1 σχόλιο:

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).