Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Ορθή σκέψη και πράξη

Ο Παντοδύναμος Θεός έδωσε την ελευθερία
Του σκέπτεσθε και πράττειν
Αλλά εκ της καλής ή κακής χρήσεως αυτής
Θα αποδειχθεί η λογική εκάστου.
Μόνον όταν ο άνθρωπος αποκτήσει
Πραγματικήν ταπείνωση
Τότε θα κατανοήσει ότι δεν συμφέρει εις αυτόν η ελευθερία
Αλλ΄ ως λογικός, ουδαμώς εξαπατώμενος υπό του εχθρού
Θα επιθυμεί να υποταχθεί εις τον Χριστόν
Να διοικείται υπ΄ Αυτού και του Πνεύματος του Αγίου
Και θα ζητά από τον Πανάγαθον να δείξει εις αυτόν την ευσπλαχνία Του
Ώστε να αξιωθεί να ακούει την φωνή Του.
Τι χαρά τότε, τι ευτύχημα, τι μεγαλείον, όταν, όχι μόνον θα καθοδηγεί αυτόν
Αλλά θα επιδεικνύει την αγάπη Του
Θα βεβαιώνει τους εκλεκτούς δια των λόγων Του
Τους οποίους θα επισφραγίζει δια θαυμάτων.
Όταν όμως ο άνθρωπος διοικείται υπό του εχθρού
Απογοητεύεται, κλαίει, θρηνεί και πολλάκις έρχεται εις τοιαύτην απελπισίαν
Ώστε και την ιδίαν του ζωήν αφαιρεί, παραδίδων αυτήν τοιουτρόπως εις τον σατανά
Οπότε αιωνίως θα θρηνεί, διότι δεν κατανόησεν ότι ταύτα συνέβησαν διότι έχασε την δωρεάν
Την υιοθεσία του Πατρός και του Λυτρωτού.
Φοβήθηται όθεν τον κίνδυνον που απειλεί τον άνθρωπον της παρακοής και του εγωισμού
Τας εξ αυτού ταλαιπωρίας, την φρίκην της αιωνίου καταδίκης.
Αγωνισθείτε, προσευχηθείτε, εξομολογήσθε, κοινωνήσατε των αχράντων μυστηρίων
Ενδυθείτε την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ίνα αφ’ ενός διοικήσθε καλώς,
Αφ΄ ετέρου αξιωθείτε και σώσετε πολλούς.
Σας αναμένει η ευτυχία, η χαρά, η αγαλλίαση.
Όλα τα έργα σας θα είναι ευλογημένα.
Κατ΄ αυτόν τον τρόπον θα εξαφανισθούν τα δάκρυα των βασάνων, του πένθους
Τα προκαλούμενα εκ του διαβόλου
Οπότε πλέον θα δακρύζετε από χαράν, δια την υιοθεσίαν σας
Και την κληρονομίαν της αιωνίου βασιλείας.

Πηγή: http://gkard11.blogspot.com/

Ελευθερώστε τον Γέροντα Εφραίμ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).