Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Μη καταπιστεύσης με

Μη καταπιστεύσης με ανθρωπίνη προστασία
Παναγία Δέσποινα
Αλλά δέξαι δέησιν του ικέτου σου.
Θλίψις γαρ έχει με, φέρειν ου δύναμαι
Των δαιμόνων τα τοξεύματα.
Σκέπην ου κέκτημαι, ουδέ που προσφύγω ο άθλιος
Πάντοθεν πολεμούμενος
Και παραμυθίαν ουκ έχω πλην σου.
Δέσποινα του κόσμου
Ελπίς και προστασία των πιστών
Μη μου παρρίδης την δέησιν.
Το συμφέρον ποίησον.
Ουδείς προστρέχων επί σοι, κατησχυμμένος από σου εκπορεύεται
Αγνή Παρθένε θεοτόκε.
Αλλ΄ αιτείται την χάριν, και λαμβάνει το δώρημα, προς το συμφέρον της αιτήσεως.
Μεταβολή των θλιβομένων, απαλλαγή των ασθενούντων υπάρχουσα,
Θεοτόκε Παρθένε
Σώζε πόλιν και λαόν, των πολεμουμένων η ειρήνη
Των χειμαζομένων η γαλήνη
Η μόνη προστασία των πιστών.

Ελευθερώστε τον Γέροντα Εφραίμ   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).