Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Ειπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγησιν

Δεν είδα εγώ ψυχήν ευχομένην να προοδεύση
Χωρίς καθαράν εξαγόρευσιν των κρυπτών λογισμών.
Θέλεις, παι­δί μου, να συντρίψης την κεφαλήν του Όφεως;
Ειπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγησιν.
Μέσα εις την πονηρίαν των λογισμών
Στέκει η δύναμις του Διαβόλου.
Τους κρατάς;
Κρύπτεται.
Τους φέρνεις εις φως;
Αφανίζε­ται.
Και τότε χαίρει ο Χριστός, προχωρεί η ευχή
Και το φως της χάριτος θεραπεύει, ημερεύει τον νουν, την καρδίαν σου.

Γέροντος Ιωσήφ του Αγιορείτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).