Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε

Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη
Ειπείν τή Θεοτόκω το Χαίρε
Καί συν τή ασωμάτω φωνή, σωματούμενόν σε
Θεωρών Κύριε, εξίστατο καί ίστατο, κραυγάζων
Πρός αυτήν τοιαύτα
Χαίρε δι ης η χαρά εκλάμψει
Χαίρε δι' ης η αρά εκλείψει
Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις
Χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσις
Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμοίς
Χαίρε βάθος δυσθεώρητον καί Αγγέλων οφθαλμοίς
Χαίρε ότι υπάρχεις Βασιλέως καθέδρα
Χαίρε ότι βαστάζεις τόν βαστάζοντα πάντα
Χαίρε γαστήρ ενθέου σαρκώσεως
Χαίρε δι' ης νεουργήται η κτίσις
Χαίρε δι' ής βρεφουργείται ο Κτίστης
Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).