Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Μιλώντας για ταπεινοφροσύνη

Όταν βάλεις μετάνοια στον αδελφό σου
Και ζητήσεις ταπεινά συγχώρηση, διώχνεις
Παρευθύς κάθε ενέργεια του πονηρού εναντίον σου.
Ο μυλωνάς δένει τα μάτια του ζώου που γυρίζει
Το μύλο για να μη στρέψη και του φάγει το μισθό του.
Ας κάνωμε κι εμείς το ίδιο.
Δένοντας τα μάτια μας με την ταπεινοφροσύνη
Δε θα βλέπαμε τα λίγα καλά μας έργα
Για να υπερηφανευόμαστε και να χάνουμε το μισθό μας.
Ο Θεός παραχωρεί να μας προσβάλουν καμιά φορά
Ακάθαρτοι λογισμοί, για να μη υψηλοφρονούμε
Αλλά γι' αυτούς και μόνο να κατακρίνουμε τον εαυτό μας.
Κάτι τέτοιοι λογισμοί γίνονται σκεπάσματα
Του μικρού καλού που έχουμε τυχόν κάνει.
Εκείνος που κατηγορεί διαρκώς τον εαυτό του
Δεν χάνει το μισθό του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).