Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Είναι πολλοί και ποικίλοι οι δρόμοι της μετανοίας


Ο τρόπος με τον οποίο
Ενεργεί η αγάπη του Θεού
Για να επαναφέρει κοντά Του κάθε αμαρτωλό
Περιγράφεται στην παραβολή του ασώτου.
Ο άσωτος απομακρύνθηκε από τον φιλότεκνο Πατέρα
Και πορεύθηκε εις χώραν μακράν.
Η πατρική αγάπη όμως απλώνεται τόσο μακράν
Όσο είχε φθάσει το αγαπημένο Του παιδί.
Και όταν είδε την απόφαση για επιστροφή
Συνήργησε ο ίδιος για να την πραγματοποίηση:
Έτι αυτόν μακράν απέχοντος, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και έσπλαγχνίσθη
Και δραμών επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και κατεφίλησεν αυτόν.
Ο λόγος ετι μακράν αυτού απέχοντος, αποκαλύπτει
Την απερίγραπτη φιλοστοργία του ουράνιου Πατέρα
Και πόση και τι λογής συμπάθεια επιδεικνύει σ’ εκείνους που επιστρέφουν κοντά Του.
Ο στοργικός Πατέρας δεν περιμένει να φθάσει το παιδί Του.
Τρέχει πρώτος να το υποδεχθεί.
Ο φιλόστοργος Πατέρας δέχθηκε τον άσωτο
Με ανοιχτή αγκαλιά επειδή ήταν πατέρας και όχι δικαστής.
Στήθηκαν τότε χοροί και συμπόσια και πανηγύρια
Και όλο το σπίτι ήταν εύθυμο και χαρούμενο...
Ο μεγαλύτερος αδελφός αγανάκτησε με αυτά
Αλλά ο Πατέρας τον έπεισε λέγοντας του με πραότητα:
Όταν χρειάζεται να σώσεις τον χαμένο
Δεν είναι καιρός δικαστηρίων
Αλλά φιλανθρωπίας και συγγνώμης μόνον...
Και αν χρειαζόταν να τιμωρηθεί, τιμωρήθηκε αρκετά ζώντας στην ξένη χώρα...
Αδελφό βλέπεις, όχι ξένο.
Στον πατέρα του επέστρεψε που δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτε από τα περασμένα.
Ή καλύτερα, θυμάται εκείνα μόνο που μπορούν να τον οδηγήσουν
σε συμπάθεια και έλεος και στοργή και ευσπλαχνία πατρική.
Γι΄ αυτό ο Πατέρας δεν είπε εκείνα που έπραξε ο άσωτος, αλλά εκείνα που έπαθε.
Δεν θυμήθηκε το ότι κατέφαγε την περιουσία Του
Αλλά ότι περιέπεσε σε αμέτρητες συμφορές.
Ο μεγαλύτερος αδελφός της παραβολής σκεπτόταν σύμφωνα
Με την ανθρώπινη δικαιοσύνη
Αλλά ο Πατέρας ενεργούσε σύμφωνα με την πατρική Του καρδιά.

Ελευθερώστε τον Γέροντα Εφραίμ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).